زانوبند موتورسواری تمام گارد KFG

580,060 تومان
598,000 تومان
مشخصات زانوبند موتورسواری تمام گارد KFG:

در این محصول از دو نوع EVA یا ضربه گیر تخصصی استفاده شده. طراحی گاردهای زانوبند دایره ای شکل هستند که برای حفاظت بهتر از کشکک زانو در نظر گرفته شدند. همچنین از قطعات ضربه گیر مقاوم جهت حفاظت از استخوا

موجود

برچسب های محصول زانوبند موتورسواری تمام گارد KFG

در این محصول از دو نوع EVA یا ضربه گیر تخصصی استفاده شده. طراحی گاردهای زانوبند دایره ای شکل هستند که برای حفاظت بهتر از کشکک زانو در نظر گرفته شدند. همچنین از قطعات ضربه گیر مقاوم جهت حفاظت از استخوان های کنارین زانوهای ورزشکار استفاده شده.